Centraal Register Bestuursverboden breder toegankelijk dankzij N-VA

Door Katrien Houtmeyers op 13 april 2023, over deze onderwerpen: Justitie
Katrien Houtmeyers

Het Centraal Register van Bestuursverboden, dat zal worden opgericht door de minister van Justitie, zal breder toegankelijk worden gemaakt dankzij een voorstel van Kamerlid Katrien Houtmeyers. Zij vindt dat burgers, bedrijven en overheidsinstanties moeten kunnen nagaan of een persoon eerder een verbod kreeg opgelegd om bestuurder te zijn van een handelsvennootschap of een handelsactiviteit uit te oefenen. Het voorstel werd deels goedgekeurd, waardoor meer instanties het register kunnen raadplegen.

Als een persoon zich schuldig maakt aan onder andere faillissementsfraude kan hij door een rechter worden veroordeeld tot een beroepsverbod. Dat betekent dat hij tot tien jaar lang geen handelsvennootschap mag besturen of een handelsactiviteit mag uitoefenen. Vandaag lag er een wetsontwerp voor dat voorziet in de oprichting van een Centraal register van bestuursverboden. Maar dat gaat volgens Houtmeyers niet ver genoeg. 

Geen toegang voor o.a. fiscus

“Het Centraal register van bestuursverboden zou in zijn oorspronkelijke vorm slechts beperkt toegankelijk geweest zijn”, aldus Houtmeyers. “Zo vergat de regering de fiscus, het openbaar ministerie én de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) toegang te geven tot het Centraal register. Onbegrijpelijk, want alleen door hen toegang te geven, kunnen we de strijd aangaan met btw-carrousels en faillissementsfraude. De regering wenst nochtans een miljard euro extra inkomsten uit fraudebestrijding te wil halen. Ook de FSMA zou toegang moeten krijgen, omdat mensen die veroordeeld zijn tot een bestuursverbod geen bankmakelaar, -agent of verzekeringstussenpersoon mogen zijn. We willen toch niet toelaten dat spaarders en beleggers hun geld toevertrouwen aan iemand die niet betrouwbaar is?”

Meer openbaarheid dankzij N-VA

Het wetsvoorstel van Houtmeyers voorzag dan ook in het meer openbaar maken van het register van beroepsverboden, zodat meer partijen het kunnen raadplegen. De federale commissie Economie boog zich over haar voorstel en ging er gedeeltelijk in mee. Het Centraal register van beroepsverboden zal wel opengesteld worden voor de fiscus en het openbaar ministerie, maar niet voor de FSMA. 

Handhaving kan beter

Ook de handhaving van de bestuursverboden kan volgens Houtmeyers een stuk beter. “We stellen voor om de griffier van de rechtbank de opdracht te geven om alle bestuursverboden bekend te maken in het Belgisch Staatsblad en over te maken aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Die zou dan verplicht moeten worden om alle bestuursmandaten van de veroordeelde personen te schrappen en bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.”

Meer efficiëntie bij opvolging nodig

De N-VA pleit ook voor meer efficiëntie bij het opvolgen van de beroepsverboden. “Minister Van Quickenborne (Open Vld) heeft 300 miljoen euro extra gekregen voor Justitie. Maar extra middelen zullen weinig uithalen als hij niet streeft naar een meer efficiënte en vlottere afhandeling van dossiers”, besluit Houtmeyers.

De Standaard   Nieuwsblad   Gazet van Antwerpen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is