Parlementair werk

Katrien Houtmeyers, arbeidspsychologe van opleiding en onderneemster, zat een tijdje in het afdelingsbestuur van N-VA Leuven, maar met een zwangerschap erbij werd het wat veel.

Tot Lorin Parys haar in het voorjaar van 2018 weer naar de politiek haalde. Toen al waren de verkiezingen van 2019 het échte doel. Als nieuwelinge en onderneemster paste ze bij de federale verkiezingen in 2019 voor een opvolgersplaats. Katrien wist meteen dat ze zélf haar stemmen wilde halen. Ze legt makkelijk contact met mensen en kan overtuigen. Ze wou niet in een parlement zitten als ze daar niet op eigen kracht was geraakt.

In de Kamer wil Katrien de belangen van de werkgevers en de werknemers verdedigen. Er is dringend nood aan minder belastingen, minder administratieve lasten en een verantwoord gebruik van belastinggeld. Ze wil daarin de spreekbuis zijn van de kmo’s. Ze zetelt dan ook als  effectief lid in de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda en als plaatsvervangend lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Als arbeidspsychologe is ze tevens bekommerd om het welzijn van de werknemers, want dat is doorslaggevend voor het succes van een kmo. Als plaatsvervangend lid van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen kan ze ook daar haar steentje bijdragen.

Samen met het team van studiediensten en medewerkers wil ze het nodige doen om de welvaart in ons land te verhogen. Met een kritische kijk op de bestaande wetgeving en reglementering beoogt ze dan ook ondernemers en bedrijven te kunnen helpen om de nodige groei te realiseren. Gezonde bedrijven die kunnen investeren en groeien zorgen er immers voor dat meer mensen aan de slag kunnen. Een goed ondernemingsklimaat creëren zodat ook nieuwe bedrijven en zelfstandigen zin krijgen om te ondernemen is eveneens van groot belang.
 

Katrien is tevens gemeeteraadslid in Leuven waar ze opkomt voor de belangen van de Leuvense handel en de inwoners van de stad en haar randgemeenten.
Ze zet zich in tijdens de commissies:

  • middenstand, werk en sport 
  • veiligheid, communicatie en algemene coördinatie
  • mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie
Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom en zullen met de nodige aandacht behandeld worden.
Aarzel dan ook niet om via deze link uw vraag in te dienen.

Onderaan deze pagina houden we u graag op de hoogte van mijn Parlementair werk: wetsvoorstellen, parlementaire vragen, resoluties.
Indien gewenst kan u ook intekenen op mijn nieuwsbrief.

Recente vragen

Onduidelijkheid financiering brandweerzones (MV 30541C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
55-B096-12-1483-2021202216989

Afbouw vliegroute Leuven Rechtdoor (MV 30542C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B096-4-1193-2021202216978

De verlenging van de herlanceringsprocedure (MV 28712C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee
55-B089-8-1263-2021202215924

Overbruggingsrecht (MV 27358C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
55-B087-9-0381-2021202215529

Werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen (MV 26951C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, belast met Buitenlandse Handel
55-B087-9-0382-2021202215530

Het onterecht gebruik van het attest van arbeidsongeschiktheid (MV 24519C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B078-2-0760-2021202213989

De moeilijkheden van ondernemingen bij de huidige personeelsuitval (MV 24722C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B078-2-0761-2021202213991

Elektronisch betalen in winkels (MV 24546C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
55-B079-5-0838-2021202213675

De wettelijke betaaltermijnen (MV 23822C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk
55-B076-2-0714-2021202213421

De werkzaamheden aan het Leuvense station (MV 22775C).

van Katrien Houtmeyers (07417) aan Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit
55-B073-4-0796-2021202212808