Katrien Houtmeyers

Katrien Houtmeyers, arbeidspsychologe van opleiding en onderneemster, zat een tijdje in het afdelingsbestuur van N-VA Leuven, maar met een zwangerschap was dat moeilijk te combineren.

Tot Lorin Parys haar in het voorjaar van 2018 weer naar de politiek haalde. Toen al waren de verkiezingen van 2019 het échte doel. Als nieuwelinge en onderneemster paste ze bij de federale verkiezingen in 2019 voor een opvolgersplaats. Katrien wist meteen dat ze zélf stemmen wilde halen. Ze legt makkelijk contact met mensen en kan overtuigen. Ze wilde niet in een parlement zetelen als ze daar niet op eigen kracht was geraakt.

In de Kamer wil Katrien de belangen van de werkgevers en de werknemers verdedigen. Er is dringend nood aan minder belastingen, minder administratieve lasten en een verantwoord gebruik van belastinggeld. Ze wil daarin de spreekbuis zijn van de kmo’s. Ze zetelt dan ook als  effectief lid in de Commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda en als plaatsvervangend lid van de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

Als arbeidspsychologe is ze tevens bekommerd om het welzijn van de werknemers, want dat is doorslaggevend voor het succes van een kmo. Als plaatsvervangend lid van de Commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen kan ze ook daar haar steentje bijdragen.

Samen met het team van studiediensten en medewerkers wil ze het nodige doen om de welvaart in ons land te verhogen. Met een kritische kijk op de bestaande wetgeving en reglementering beoogt ze dan ook ondernemers en bedrijven te kunnen helpen om de nodige groei te realiseren. Gezonde bedrijven die kunnen investeren en groeien zorgen er immers voor dat meer mensen aan de slag kunnen. Een goed ondernemingsklimaat creëren zodat ook nieuwe bedrijven en zelfstandigen zin krijgen om te ondernemen, is eveneens van groot belang.

Onderwerpen

Recente vragen

Meer Vragen