Dan toch geen zwembad in de Vaartkom: “Eindelijk zegeviert het gezond verstand”

Door Katrien Houtmeyers op 7 oktober 2022

Het stadsbestuur van Leuven pakte zonet uit met het nieuwe ontwerp voor de Vaartkom. Opvallend detail is dat het geplande zwembad, waarover meer dan drie jaar gepalaverd werd, geschrapt is uit het ontwerp. Voor oppositiepartij N-VA “niet meer dan normaal”. “De tegenstand van de Leuvenaars tegen een zwembad was enorm”, zegt federaal parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA). “Bovendien kan het geld in deze moeilijke tijden beter besteed worden dan aan een prestigeproject.”

Na het eerdere schetsontwerp, waarmee het ontwerpteam rond Tractebel de gunning na een wedstrijd binnenhaalde, is er nu een voorontwerp voor de Vaartkomoevers. Het vergroende Victor Broosplein, de autoluwe Noordoever en de wandelpontons op de Vaart zijn verder verfijnd. Er zijn ook enkele aanpassingen aan het ontwerp gebeurd. “De voorbije maanden ging het ontwerpteam aan de slag met alle feedback en adviezen die inwoners, adviesraden, handelaars en verenigingen in het intense participatieproces hebben gegeven. Op basis daarvan hebben we gekozen om het ontwerp bij te sturen en te kiezen voor een watertuin, waar twee houten platformen het plein en de oevers met de Vaart verbinden en waar je het water van dichtbij kan beleven, omgeven door planten die het water filteren. Je zal er met de voeten in het water kunnen, maar niet kunnen zwemmen. Waterbeleving blijft een belangrijke rode draad in het ontwerp.” 

Het water is te diep 

Voor oppositiepartij N-VA is de beslissing om het zwembad in de Vaartkom af te voeren “niet meer dan normaal”. “Een zwembad in de Vaartkom was de verkiezingsbelofte van burgemeester Mohamed Ridouani”, aldus Katrien Houtmeyers. “Meer dan drie jaar was een zwembad op die locatie bijna een persoonlijk prestigeproject, weliswaar eentje dat betaald moest worden door de belastingbetaler. Uiteraard kwam er enorm veel tegenkanting, vooral vanwege de Leuvenaars zelf. In deze tijden, waarin elke cent telt, kan een stadsbestuur zijn geld natuurlijk beter besteden. We zijn dan ook blij dat het nu zelf haar vergissing heeft ingezien en beseft dat het water letterlijk te diep was.” 

Toch extra zwemwater? 

Het stadsbestuur blijft publiek zwemwater in de stad wel belangrijk vinden, maar dan wel op andere locaties. “Er zijn de voorbije maanden opportuniteiten opgedoken die er niet waren toen we met het ontwerpproces voor de Vaartkom van start zijn gegaan”, duidt burgemeester Ridouani. “Zo is er het provinciedomein, waar het provinciebestuur nieuwe plannen voor heeft. We zijn in gesprek met hen, en zijn bereid om mee te werken en mee te investeren in een zwemvijver. We hebben ook overleg met De Vlaamse Waterweg die het kanaal beheert, om te onderzoeken of daar elders zwemmogelijkheden zijn.” 

Ook hierover is N-VA opgetogen. “Het is een positieve evolutie dat het stadsbestuur nu bevestigt het gesprek te zijn aangegaan met het provinciebestuur en bereid is om mee te werken en mee te investeren in een zwemvijver in het provinciedomein. Ook zwemmogelijkheden verderop in de Vaart zullen worden onderzocht. Het stadsbestuur geeft hiermee gevolg aan een voorstel dat wij op de gemeenteraad van juni indienden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is