"Elektriciteitsverbruik in Leuvense gevangenissen gelijk aan dat van 782 gezinnen"

Door Katrien Houtmeyers op 3 maart 2023

Sinds de start van de energiecrisis heeft de federale overheid de mond vol over besparingen. Maar geeft de overheid zelf wel het goede voorbeeld? Nee, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) kon inkijken. “Het energieverbruik in de gevangenissen van Leuven - overheidsgebouwen - is bijvoorbeeld fenomenaal. Voor de 500 gedetineerden die er in 2021 verbleven, werd evenveel elektriciteit verbruikt als door 782 Vlaamse gezinnen.”

De energiecrisis heeft zwaar ingehakt op onze samenleving. Veel gezinnen zien zich genoodzaakt om kou te lijden in hun eigen woning, omdat ze de energiefactuur eenvoudigweg niet betaald krijgen. Buiten enkele kleine financiële tussenkomsten en holle raadgevingen kwam er weinig soelaas van de federale regering. Des te pijnlijker is het dan ook om vast te stellen dat ze zelf niet het goede voorbeeld geeft in haar eigen overheidsgebouwen.

“De cijfers die ik heb kunnen inkijken, spreken boekdelen”, aldus Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers. “In Leuven springen vooral de twee gevangenissen in het oog. Het elektriciteitsverbruik in Leuven Centraal en de Hulpgevangenis lag in 2021 even hoog als dat van 782 Vlaamse gezinnen. Voor gas ging het om een equivalent van 489 gezinnen. Het is overduidelijk dat deze gebouwen niet meer voldoen aan de huidige normen. Als het energieverbruik er zo de pan uit swingt, dan weet je dat er maatregelen nodig zijn. Het belerende vingertje kan je alleen bovenhalen als je zelf het goede voorbeeld geeft.”

In september keurde de ministerraad nochtans een energiebesparingsplan goed voor haar overheidsgebouwen. Het doel was om het energieverbruik in de gebouwen tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 met 15 procent te verminderen ten opzichte van het gemiddelde verbruik van de laatste vijf jaar. “De volledige cijfers zijn nog niet beschikbaar, maar voor de eerste drie maanden (oktober-december 2022) zien we in het gasverbruik zelfs een stijging ten opzichte van 2021 voor de federale overheidsgebouwen in Leuven (Gerechtshof, Centrale Gevangenis, Hulpgevangenis, Ubicenter, Luxemburg-Villerscollege, Politiehuis, Greenhill Campus, Federaal Administratief Centrum). In de laatste drie maanden van 2022 werd er zes procent meer gas verbruikt dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het elektriciteitsverbruik bleef stabiel. De cijfers werden genormaliseerd zodat het niet uitmaakt of het ene jaar kouder of warmer was dan het andere.”

“Wat me ook frappeerde, was dat de minister toegaf dat de overheid zelf geen maatregelen oplegt, maar de gebruikers van de gebouwen zelf laat beslissen welke maatregelen ze willen nemen om het energieverbruik naar beneden te halen. Welke maatregelen dat precies zijn, werd niet eens meegedeeld. Ook is er geen centraal overzicht van enkele of dubbele beglazing of welk gebouw met welke warmtebron wordt verwarmd. Ik vrees dus dat de doelstelling van de Minsterraad een maat voor niks wordt.”

HLN  Nieuwsblad  Leuven Actueel  De Standaard  VRT NWS  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is