Het aantal buitenlandse zelfstandigen dat zich in België laat registreren als zelfstandige neemt drastisch toe. Op vijf jaar tijd steeg hun aantal met 44.000, met zelfs tot 160.000 in 2021. Een opvallende groep zijn de Roemenen: hun aantal verdubbelde bijna in vier jaar tijd, tot 40.671. Eén op de vier buitenlandse zelfstandigen in ons land is dus Roemeens.

Geen cijfers beschikbaar

Houtmeyers hekelt ook het feit dat de minister de situatie niet cijfermatig heeft opgevolgd. Tot op vandaag zijn er geen cijfers beschikbaar voor 2022 die de problematiek verder in kaart brengen. “Nochtans van essentieel belang om gericht te kunnen ingrijpen.”

Te veel versnippering

Daarbij ziet ze geen heil in een oprichting van een specifieke fraudecel. “We hebben eigenlijk al genoeg sociale inspecteurs. Het probleem is vooral dat de bestaande diensten versnipperd zijn en moeilijk met elkaar communiceren. De sociale inlichtingen -en opsporingsdienst zou dringend ingeschakeld moeten worden om hier globaal op toe te zien”, besluit Houtmeyers.