N-VA doet concrete voorstellen om zombiebedrijven te elimineren

Door Katrien Houtmeyers op 7 oktober 2022, over deze onderwerpen: Economie

Nu woensdag wordt het voorstel van parlementslid Katrien Houtmeyers (N-VA) om de zogenaamde zombiebedrijven strenger aan te pakken besproken in de  federale commissie. Zombiebedrijven zijn ondernemingen die niet meer levensvatbaar zijn maar toch niet failliet gaan. Een levensgroot probleem voor ons land, dat relatief zeer veel van deze bedrijven telt. “Deze ondernemingen remmen namelijk niet alleen onze economische productiviteit af, maar ook onze economische groei,” aldus Kamerlid Houtmeyers die al langer strijd voert tegen het fenomeen. Ze doet een aantal concrete voorstellen om het probleem aan te pakken.

Zombiebedrijven zijn ondernemingen die minstens vijf jaar oud zijn en de laatste drie opeenvolgende jaren een negatief eigen vermogen publiceerden. Ze zijn dus noch failliet, noch levensvatbaar. Volgens een studie van Graydon telde België in mei vorig jaar zo’n 36.595 zombiebedrijven, goed voor tien procent van het totale aantal bedrijven in ons land. In Vlaanderen gaat het om acht procent van alle bedrijven. Daarmee hoort België bij de trieste koplopers van Europa. Enkel Italië en Spanje scoren even slecht in procentuele cijfers.

Blok aan het been

Nieuw zijn zombiebedrijven niet, maar door de coronacrisis nam het probleem wel grotere proporties aan. “De steunmaatregelen van onze overheden kwamen ook terecht bij de zieke zombiebedrijven”, aldus Katrien Houtmeyers. “Door het moratorium op faillissementen kónden ze tijdelijk zelfs niet failliet worden verklaard. En dat is problematisch, want zombiebedrijven, zeker in grote aantallen, hebben een enorme impact op onze economie. Meer dan 45.000 werknemers in ons land zijn aan het werk in een zombiebedrijf: mensen die dus niet elders kunnen ingezet worden. Zolang zombiebedrijven blijven bestaan, komt er ook minder ruimte vrij voor gezonde nieuwe bedrijven. Daarnaast drukken ze de prijzen door een overaanbod te creëren, dreigen ze andere ondernemingen mee te sleuren door hun facturen niet (op tijd) te betalen en remmen ze de productiviteit van onze economie, wat dan weer negatieve gevolgen heeft voor onze economische groei. Kortom: zombiebedrijven zijn een blok aan het been van de Belgische economie.”

Bestaande maatregelen beter gebruiken

Tijd dus om het probleem aan te pakken. Houtmeyers diende een voorstel van resolutie in, dat woensdag zal gestemd worden in de commissie Economie van het federaal parlement. Daarin doet ze een aantal concrete voorstellen om zombiebedrijven sneller te elimineren. “Het straffe is dat ons land al enkele instrumenten heeft om het probleem aan te pakken, maar die worden niet altijd efficiënt gebruikt of opgevolgd. Ik stel dus geen nieuwe maatregelen voor, maar wel een striktere naleving van de bestaande regels. Ten eerste pleit ik voor bijkomende initiatieven om een efficiënte afhandeling van faillissementen te bevorderen. Ten tweede vraag ik de procedure te verruimen waarmee ondernemingen sneller verhaal kunnen halen voor hun onbetwiste facturen. Ten derde pleit ik voor een strengere controle op de alarmbelprocedure. Die stelt dat, wanneer het netto-actief van een vennootschap onder de helft van het kapitaal is gezakt, de algemene vergadering binnen de twee maanden moet samengeroepen worden om te beslissen over het voortbestaan en/of het herstel van de vennootschap. Tot slot zou er meer aandacht moeten gaan naar de gerechtelijke ontbinding en vereffening. Een onderneming kan worden geschrapt uit de Kruispuntbank van Ondernemingen wanneer ze bijvoorbeeld haar verplichting om een jaarrekening neer te leggen niet nakomt. Allemaal maatregelen die ons kunnen helpen om zombiebedrijven op te sporen en te elimineren zodat we meer ruimte creëren voor gezonde nieuwkomers.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is