Tunnels onder spooroverwegen Wijgmaal op de lange baan

Door Katrien Houtmeyers op 15 maart 2023

De verwachte tunnel voor voetgangers/fietsers en de wegtunnel ter hoogte van het station in Wijgmaal worden ten vroegste in 2027 aangelegd. Dat bevestigde federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) aan Kamerlid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA). Pas wanneer deze tunnels aangelegd zijn, volgt een studie naar een mogelijke tunnel onder de spooroverweg aan de Wakkerzeelsebaan.

In de jaren 2014-2017 was er in Leuven veel te doen rond de ondertunneling van vier spoorwegovergangen in deelgemeente Wijgmaal. Het dorp staat bol van de spoorwegoverwegen, wat niet alleen de veiligheid maar ook de doorstroming van het verkeer in het gedrang brengt. Hoewel het dossier jarenlang in de ijskast zat, werd vorig jaar dan toch beslist, in het kader van het nieuwe masterplan Wijgmaal, om een tunnel te voorzien onder de spooroverweg in de Remylaan (stationsomgeving), zodat er ruimte zou vrijkomen voor een aangenaam, verkeersvrij stationsplein.

Om meer te weten te komen over de tunnels in Wijgmaal ondervroeg Katrien Houtmeyers minister Gilkinet over het onderwerp. “Uit zijn antwoord bleek dat de overheid wel degelijk twee spooroverwegen wil ondertunnelen in het dorp”, aldus Houtmeyers. “In de eerste plaats komt de stationsomgeving in de Remylaan aan de beurt. Hier wordt enerzijds een tunnel voor voetgangers en fietsers en anderzijds een wegtunnel voorzien. De alternatievenstudie voor deze onderdoorgangen werd vorig jaar opgestart en loopt ongeveer één jaar. Als de studie in de loop van dit jaar is afgerond, wordt ze voorgesteld aan de buurt. Nadien volgt een periode van drie jaar voor detailstudies en het doorlopen van allerlei administratieve procedures. De effectieve start van de werken wordt dus ten vroegste in 2027 voorzien.”

Ook met de Wakkerzeelsebaan heeft de federale regering plannen. “Ook deze spooroverweg wil men ondertunnelen”, vervolgt Houtmeyers. “Enerzijds met een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers, anderzijds met een wegtunnel. Maar dat is nog niet voor morgen. Om budgettaire redenen kan de effectieve uitvoeringsstudie van het project Wakkerzeelsebaan pas opgestart worden als het project Remy verwezenlijkt is.”

In 2010 was er ook nog sprake van twee tunnels voor fietsers en voetgangers in de Gebroeders Tassetstraat en de Baron Descampslaan, maar daarover wordt vandaag niet meer gerept.

HLN   Leuven Actueel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is