Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Katrien Houtmeyers, Axel Ronse, Johan Van Overtveldt op 27 maart 2020, over deze onderwerpen: Economie, Europees beleid, Buitenlandse handel, Coronacrisis

“De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie en heeft veel van onze bedrijven  tijdelijk verzwakt. Onze overheid moet hen in deze crisistijd verzorgen én beschermen.” N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers stelt voor om in navolging van Spanje en Duitsland maatregelen te nemen om tijdelijk …

Door Katrien Houtmeyers op 18 maart 2020

  Update 24/03/2020 Een overzicht van steunmaatregelen  van de Federale en  Vlaamse regering  vind je   -->   hier    …

Door Katrien Houtmeyers op 12 februari 2020, over deze onderwerpen: Ondernemen, Hoger onderwijs

Alsmaar meer studenten combineren hun studie met het ondernemerschap. Per kwartaal komen er zo’n 500 nieuwe student-ondernemers bij, zo achterhaalde Kamerlid Katrien Houtmeyers. Opvallend: in Vlaanderen zijn er bijna vier keer meer student-ondernemers dan in Wallonië. Zij die de taart bakken Het …

Door Katrien Houtmeyers op 11 februari 2020

Kamerlid Katrien Houtmeyers (N-VA) wil de strijd tegen winkeldiefstallen opdrijven. Ze roept de regering daarom op om uitvoering te geven aan een akkoord uit 2017. Dat voorzag in de invoering van een winkeldiefstalboete naar Nederlands voorbeeld, maar de uitvoering daarvan blijft uit. Nochtans …

Door Katrien Houtmeyers op 10 januari 2020

Onze nieuwjaarsreceptie van de lokale afdeling Leuven was een groot succes! Onze dank gaat uit naar alle aanwezigen om er een gezellige avond van te maken. Enkele sfeerbeelden kan je hier terugvinden! …

Door Katrien Houtmeyers op 4 december 2019

Vandaag werd in de Kamercommissie economie een wetsvoorstel unaniem goedgekeurd dat tot doel heeft om de schuldindustrie aan banden te leggen en de overmatige schuldenlast bij consumenten terug te dringen. N-VA Kamerleden Anneleen Van Bossuyt en Katrien Houtmeyers zijn verheugd over het bereikte …